Terug naar de vorige pagina
Terug naar de vorige pagina

Kabeltesters

De universele automatische kabeltester is in eerste instantie ontwikkeld voor het testen van de doorgaande bekabeling van rijtuigen, maar door de universele opzet kan de kabeltester voor veel meer toepassingen worden ingezet. De kabeltester kan kabels en kabelbomen van maximaal 136 individuele aders volautomatisch testen op kortsluiting en onderbrekingen. De aders worden getest op doorgaande weerstand, weerstand tussen de aders onderling en de weerstand van de aders naar aarde.

De kabeltester houdt tijdens de test rekening met eventuele kruisende en onderling doorverbonden aders, maar ook met Ohmse belastingen die op de te testen aders kunnen zijn aangesloten, zoals solenoids en dergelijke. Dit is bijvoorbeeld vrijwel altijd het geval bij de doorgaande bekabeling in rijtuigen. Om hiermee om te kunnen gaan wordt per kabelsoort een tabel van afkeurwaarden gebruikt. Hierin is vastgelegd tussen welke grenzen een meting van een ader of een combinatie van twee aders moet liggen om te worden goedgekeurd.

Een opstelling van de kabeltester bestaat uit twee identieke testapparaten die aan weerszijden van de te testen kabel worden opgesteld en op de einden van de kabel zijn aangesloten. De testapparaten communiceren draadloos met elkaar tot een afstand van ten minste driehonderd meter, maar grotere afstanden zijn zeker mogelijk als de apparaten voldoende “zicht” op elkaar hebben. Voor de bediening is ieder testapparaat uitgerust met een klein en robuust aanraakscherm. De kabeltester wordt geheel met het aanraakscherm bediend. De test wordt gestart op één van de apparaten, maar het maakt hierbij niet uit welke zijde voor bediening wordt gekozen, want de apparaten zijn volledig identiek. Hierdoor kunnen de testapparaten ook eenvoudig onderling worden uitgewisseld.

Om reparatie en onderhoud zo eenvoudig mogelijk te maken is vrijwel uitsluitend van standaard industriële componenten gebruik gemaakt. Waar maatwerk elektronica is toegepast is deze zo eenvoudig mogelijk uitgevoerd zodat toekomstvastheid gewaarborgd is. Het hart van de kabeltester is een gewone industriële PC met een speciale embedded versie van Windows waarop alle programmatuur wordt uitgevoerd. Alle overige componenten hoeven niet apart te worden geprogrammeerd. Door deze opzet is vrijwel alle functionaliteit van de kabeltester in de programmatuur op de PC ondergebracht, waardoor maximale flexibiliteit en uitbreidbaarheid wordt bereikt. Alle componenten zijn verder ondergebracht in een standaard 19” behuizing, dat eenvoudig uit de robuuste kofferbehuizing is te nemen voor onderhoud en reparatie.

De tabellen met afkeurwaarden kunnen met een apart MS Windows programma op een willekeurige PC worden gemaakt en beheerd. De beheerder kan op deze wijze de kabeltester geschikt maken voor het beproeven van ieder willekeurig type kabel. Eventueel kan voor het maken van nieuwe tabellen eerst een zogenaamde nulmeting worden uitgevoerd. Hierbij wordt een kabel van het nieuw te definiëren type gemeten waarvan vaststaat dat deze geen gebreken vertoont. De gevonden waarden kunnen vervolgens als uitgangspunt worden gebruikt voor het samenstellen van de nieuwe tabel met afkeurwaarden. De tabellen en nulmetingen worden tussen de PC en de kabeltester uitgewisseld door middel van een normale USB geheugen-stick.

In de werkplaats In het grind Detail koffer